Web Analytics

De omvang van gegevens waar een website hedendaags over beschikt, biedt waardevolle informatie. Webanalytics is het proces van meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van webgegevens. Het is een proces dat in alle zorgvuldigheid uitgevoerd dient te worden om de website en het bezoekersgebruik te begrijpen en te optimaliseren. 

Webanalytics beperkt zich niet alleen tot een proces waar traffic gemeten wordt, maar kan ook gebruikt worden als hulpmiddel bij het uitvoeren van bedrijfs- en marktonderzoek en bij het beoordelen en verbeteren van de effectiviteit van een website. Tot op heden blijken de reguliere analyse-tools weinig diepgang en kansen te bieden binnen customer-journey. Webanalytics biedt daarentegen niet alleen informatie met betrekking tot de metrics en measures van een website, maar ook het gedrag rondom de kanalen, waarmee de customer-journey goed in kaart wordt gebracht. Door middel van bijvoorbeeld tagging, logfile analysis en clickstream wordt diepgang gecreëerd in een imposante stroom van data. De doelstelling is om hieruit actiegerichte punten te genereren, deze lenen zich om de bedrijfsdoelstellingen naar een hoger niveau te tillen.  

Wij filteren grove onbeduidende data naar betekenisvolle en kraakheldere oplossingen voor de kwesties en kansen van uw website en onderneming. Data afkomstig van de kanalen wordt verzameld en omgezet naar mooie hapklare stukken in de vorm van visualisaties. Het vaststellen van uw belangrijke doelstellingen is de eerste stap vanuit waar wij data omtoveren in begrijpelijke, gepersonaliseerde visualisaties. Het positieve gevolg hiervan is dat u uw voortgang op klantinzichtelijk gebied duidelijk inziet en voorspellingen kunt maken.

Wij geloven in de bruikbaarheid van alle facetten in de verkregen data. Wanneer bepaalde data geen toegevoegde waarde heeft in de macro-doelstellingen, dan zal het wel dienen in de micro-doelstellingen. Het maximaal benutten van de data, op weg naar de macro-doelstelling, kenmerkt onze aanpak.